Outdoor akcie a teambuilding

Všetky formy teambuildingových akcií, ktoré Chefparade ponúka môžete zažiť aj mimo priestorov Chefparade - v hoteli, v ktorom máte školenie, v priestoroch podľa vašich požiadaviek alebo len tak, na zelenej ploche.

Akcie Chefparade organizuje na celom území Slovenska, v prípade akcií väčšieho rozsahu sa Chefparade Bratislava spája s partnerskými školami varenia Chefparade v Prahe a v Budapešti a je schopná zabezpečiť vašu akciu aj mimo Slovenska.

Podrobnejšie informácie nájdete v záložke "Otázky a odpovede"

  • Dĺžka prenájmu: 4 hod
  • Maximálny počet účastníkov: 8 - 250

Nezáväzná objednávka a kalkulácia

Kontaktné údaje

Dátum

Poznámky

V prípade akýchoľvek otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch medzi 9:00 a 17:00 na t. č.: +421 948 234 552 alebo mailom na info@chefparade.sk